УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


 Във връзка с обявеното от Министъра на здравеопазването епидемилогична обстановка за ограничаване на разпространението на COVID-19, причинили преустановяване на дейностите по интереси към „ЕЦО София“, ви уведовяваме за следното:


  1. Остатъкът от паричните средства, заплатени от вас за дейности по интереси и чужд език, ще бъде прехвърлен за следващата учебна година, като ще важат условията по вече сключения договор от тази учебна година.

  2. Договорът за тази учебна година ще бъде прекратен за тези от вас, които желаят да им бъде върнат остатъкът от паричните средства за времето, в което не са проведени дейности по интереси и чужд език, а за следващата учебна година ще бъде актуализиран.

     

 От 16 юни до 25 юни 2020 г. (вкл.), се приемат заявления за връщането на остатъка от паричните средства.

  Зявлението ще се подава електронно на имейл eucenter.sofia.d@abv.bg.


   Като прикачен файл към имейла си трябва да приложите подписано и сканирано заявление; (по образец) 

   Графикът за връщане на парични средства ще бъде качен на сайта на сдружението на 28.06.2020г.


                                                                        От ръководството на „ЕЦО София"

Европейски център за образование София

(+359) 893 497 554