Европейски център за образование София

ПРИСЪЕДИНИМ

ПРЕДЛАГАМЕ?

ОСНОВНА ЦЕЛ


ПРИВЕТСТВАМЕ ИНИЦИАТИВНОСТТА НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА КАТО ДОБРОВОЛЦИ.

РАЗНООБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ
ОБУЧЕНИЕ И ЗАНИМАНИЯ В Малки групи
ДОБРОВОЛНА работа в нашия център
ИЗПОЛЗВАЙ ВРЕМЕТО СИ ЗА ДОБРОВОЛЕЦ

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СОФИЯ, СЕ СТАРАЕ ДА СЪЗДАДЕ ТВОРЧЕСКА И ПОЗИТИВНА СРЕДА МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ, КОИТО  РАБОТЕЙКИ  ЗАЕДНО  ДА  ОТГОВОРЯТ НА СОЦИАЛНИТЕ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ, ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ  НУЖДИ НА ВСЯКО ДЕТЕ.

НАШАТА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ВИНАГИ  СЕ НУЖДАЕ ОТ ДОБРОВОЛЦИ  И ДАРИТЕЛИ. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОДРОБНОСТИ.

КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СОФИЯ, ИЗПОЛЗВА ЕСТЕСТВЕНАТА ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ НА ДЕЦАТА ДА ИЗУЧАВАТ И РАЗВИВАТ КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ И УМЕНИЯ ЗА ИЗКУСТВО.

НАШАТА

да СЕ

КАКВО

(+359) 893 497 554