(+359) 893 497 554

Европейски център за образование София

РАБОТИМ ...

 

посредством създадените индивидуални планове за обучение и работата в малки групи, учениците повишават ефективността на усвояване на знанията. специално разработените занимателни урочни единици и дейности по интереси дават възможност на децата да развиват своята логика, пространствено мислене, наблюдателност, сръчност и естетически вкус.


Нашите учители, администратори и партньори са обединени в общата цел - в модерна образователна среда да постигнем личностно изграждане на всеки отделен ученик.