(+359) 893 497 554

Европейски център за образование София

НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ

 

КАТО ПЪРВИ УЧИТЕЛ НА ВАШЕТО ДЕТЕ, ИГРАЕ ГОЛЯМА РОЛЯ ЗА ТОВА КАК ВАШАТА ДЪЩЕРЯ ИЛИ СИН ЩЕ СЕ СПРАВИ В УЧИЛИЩЕ.

 

ПАРТНИРАЙТЕ НИ

 

КАНИМ ВИ ДА РАБОТИТЕ СЪВМЕСТНО С НАШИТЕ УЧИТЕЛИ ЗА ПО - ПЪЛНОЦЕННО ИЗРАСТВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Ние РАБОТИМ ЗА...

 

иНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ НА НАШИТЕ ДЕЦА.

НАШИТЕ УЧИТЕЛИ, АДМИНИСТРАТОРИ И ПАРТНЬОРИ СА ОБЕДИНЕНИ В ОБЩАТА ЦЕЛ, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕЦА :

 

  • Имат силата да учат

  • Са любознателни и креативни

  • Могат да успеят
     

Няма две деца, които да имат точно едни и същите умения и стил на учене . Ето защо ние създадохме идивидуални планове за обучение в малки  групи,  и  занимателни  урочни  еденици по начин, който работи за Вашето дете.