Европейски център за образование София

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


   Уведомяваме Ви, че на 19.05.2020г.  /вторник/ във времето от 14.00ч. до 16.00ч. при спазване на противоепидемиологичните мерки за безопасност, ще бъдат възстановявани остатъкът от паричните средства, заплатени от вас за дейности по интереси и чужд език на тези, които са подали заявления.


   Място: гр. София, бул "Монтевисео" 21, Втора сграда на НСУ "София", 4 етаж, стая 430 /първата в коридора, дясно/

 

   График за връщане на парични:


Подготвителни групи:  от 14.00 до 14.30 часа;
1. клас: от 14.00 до 14.30 часа;
2. клас: от 14.30 до 15.00 часа;
3. клас: от 14.30 до 15.00 часа;
4. клас: от 15.00 до 16.00 часа.

друг клас: от 15.00 до 16.00 часа.


   Моля спазвайте часовете и не допускайте струпване на хора на едно място.


   Сигурни сме, че Вие, като отговорни граждани, ще спазите изискванията за безопасност, въведени поради извънредното положение, свързано с COVID 19, за което ви благодарим!
                                                                        От ръководството на „ЕЦО София"

    

                                         


(+359) 893 497 554