Уважаеми родители,

   Надяваме се, че сте в добро здраве и весело настроение, а децата очакват с нетърпение началото на учебната година.

   Сдружение „Европейски център за образование – София” предлага и тази година  часове по английски език и разнообразни дейности по интереси- Лего, Арт студио, Моден дизайн, Спорт, Керамика, Пластика, Спортни танци, Музика, Театър, Клуб „Гео”, Литературно студио. Часовете се водят от специалисти и квалифицирани педагози. Повечето часове се водят в малки групи, което позволява и часовете за самоподготовка да са с по 10-12 деца.

   Предстоят родителски срещи- за първи клас на 09.09.2020г, а за втори, трети и четвърти клас - на 10.09. 2020г.  Ще получите споразумение (два броя), изготвено конкретно за вашето дете.  Припомняме Ви, че след края на миналата учебна година, Вие имахте избор:

...” 1. Остатъкът от паричните средства, заплатени от вас за дейности по интереси и чужд език, ще бъде прехвърлен за следващата учебна година, като ще важат условията по вече сключения договор от тази учебна година.

  2. Договорът за тази учебна година ще бъде прекратен за тези от вас, които желаят да им бъде върнат остатъкът от паричните средства за времето, в което не са проведени дейности по интереси и чужд език, а за следващата учебна година ще бъде актуализиран.”

   Молим, след като подпишете споразумението, да върнете единия екземпляр на класния ръководител.

   Ако имате въпроси,  обадете се на тел. 0893497554. На същия телефонен номер може да позвъните, за да насрочите лична среща със служител на Сдружението.

  Управителният съвет изказва своята благодарност на всички, които проявиха разбиране, добронамереност и съпричасност към проблемите на Сдружението при преминаването от присъствена към дистанционна форма на обучение. 07.09.2020г.                                                                  От  Управителния съвет на СНЦ „ЕЦО София”


                                                                                                               

Европейски център за образование София

(+359) 893 497 554